Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v stredu 28.12.2022 a vo štvrtok 29.12.2022 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 09:00 hod. a v piatok 30.12.2022 bude zatvorené z prevádzkových dôvodov.