Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Topgarden, záhradné centrum v Nitre na Zlatomoraveckej ceste ponúka na predaj vianočné jedličky za 24,90. Nakúpiť ich viete pondelok až sobotu v čase od 8:00 do 18:00.