Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 5.12.2022 bude obmedzená premávka na Malolapášskej ulici od 9.00 hod. Jednosmerná premávka bude fungovať v smere od COOP Jednota – Veľký Lapáš do Malého Lapáša, prosíme o rešpektovanie dopravného značenia, dodávateľ stavby chodníka bude realizovať asfaltovanie.