Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Milé deti, vážení rodičia,

aj tento rok do obce zavíta 5. decembra večer Mikuláš so svojimi pomocníkmi a obdaruje poslušné deti malým darčekom. Mikuláš sa bude so svojim kočom presúvať po dedine. Veríme, že deti si nachystajú pre Mikuláša zopár pekných slov a vyhnú sa tak trestu od čerta.

Odporúčame prísť podľa ulíc na nasledovné stanovištia, uvedené časy sú orientačné:

1. stanovište pri kostole - ulice: Bodocká, Sv. Martina, Pod vinohradmi, Čerešňová - 16:00

2. stanovište ihrisko - ulice: Zemianska, Slnečná, Športová - 16:25

3. stanovište na pažiti (konečná autobusová zastávka) - ulice: Na pažiti, Na priehon, Jágerská, Vajanského, Palárikova, Kollárova, Hlavná - 16:45

4. stanovište na Muránskej ulici - ulice: Muránska, Kremnická, Inovecká - 17:10

5. stanovište križovatka Zoborská, Tríbečská - ulice: Zoborská, Tríbečská, Oravská, Štiavnická - 17:30

6. stanovište silážne žľaby (oproti Chalupkovej ulici) - ulice: Nitrianska, Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova - 17:50

7. stanovište na Agátovej ulici - ulice: Agátová, Jaseňová, Vŕbová, Gaštanová, Brezová, Pohranická, Javorová, Lipová, Smreková - 18:30

Stanovištia si môžete pozrieť aj na mapke (pdf, 1,21 MB)