Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po niekoľkých rokoch opakovaného požadovania nových zastávok v obci Malý Lapáš, sme na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja (objednávateľ dopravy) a spoločnosti Arriva (dopravca), ktoré sa uskutočnilo v piatok 14.10.2022 dosiahli dohodu spočívajúcu v zmene trasovania linky 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín, tak aby autobus v smere od Nitry vchádzal do obce po Nitrianskej ulici, prešiel obcou zastávkami Na pažiti - Čerešňová a ďalej na Veľký Lapáš. V smere do Nitry autobus prichádzajúci z Veľkého Lapáš, cez Čerešňovú, bude zo zastávky Na pažiti pokračovať po ulici Na priehon a ďalej po Nitrianskej ulici

Na Nitrianskej ulici tak vzniknú dve nové zastávky a autobusová doprava bude pre obyvateľov Malého Lapáša dostupnejšia. Iniciatíva obce Malý Lapáš bude mať pozitívny dopad aj na obyvateľov Veľkého Lapáša, keďže nové zastávky by mohli pribudnúť aj v lokalite "Pri krížnici".

Vzhľadom na technické postupy pri zavádzaní nových zastávok, bude táto zmena možná od februára 2023. Presné miesto oboch zastávok upresníme.