Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude tento týždeň otvorená nasledovne:

Streda 05.10.2022 -  08:00 -11:00 a 13:00 -17:00

Štvrtok 06.10.2022 - 08:00 - 12:00 hod. 

Piatok  07.10.2022 - 08:00 - 12:00 hod.