Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

organizuje pohybový kurz pre detičky od 3-6 rokov. Viac informácií: plagát (pdf., 473.47 KB)