Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

spoločnosť Zyry pripravuje odovzdanie stavby optickej siete. Pred odovzdaním je potrebné odstrániť nedostatky, ktoré sa prejavili s odstupom času. Pripravujeme preto zoznam vád a budeme radi ak nám s týmto zoznamom pomôžete.

Prosíme vás, aby ste na email starosta@malylapas.sk zaslali popis nedostatku, fotografiu a miesto kde sa nachádza. Sami vo svojom okolí najlepšie viete, kde je problém.

Termín pre nahlásenie nedostatkov je: 5. 9. 2022 do 16:00.