Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Materská škola Malý Lapáš bude v prevádzke od 5.9.2022. Škola sa otvára o 6:30.