Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

zberný dvor bude túto sobotu (13.8.2022) z technických príčin zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.