Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V nedeľu 10. júla 2022 sa uskutočnil už 5. ročník Detskej hasičskej súťaže v Malom Lapáši, ktorá bola zároveň 2. kolom Detskej hasičskej ligy ZSHL 2022, ktorej členmi sú aj naše družstvá chlapcov a dievčat. Súťaže sa zúčastnilo 26 družstiev, z toho 8 dievčenských a 18 chlapčenských. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - požiarny útok s vodou a štafeta. Gratulujeme našim chlapcom a dievčatám Malý Lapáš A, ktorí získali v oboch kategóriách prvé miesto. Taktiež gratulujeme aj našim menším súťažiacim, dievčatá Malý Lapáš B skončili na 8. mieste a chlapci Malý Lapáš B na 9. mieste. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu obce a prajeme ešte veľa úspechov.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s organizáciou súťaže.