Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Zuzana Kohútová, ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast v Golianove a Pohraniciach, si bude od 11. 07. 2022 do 15. 07. 2022 čerpať  dovolenku.

Zastupovať bude: 

  • 11. 7.,  13. 7., 14. 7., 15. 7.  - MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00 hod. - 11:30 hod., po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215
  • 12.7.  -  MUDr. Bergerová v Detskej ambulancii v Poliklinike Chrenová, Fatranská 12, Nitra, od 12:30 hod.  - 15:00 hod.