Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Adrián Frey oznamuje, že dňa 03.06.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude ambulancia Veľký Cetín od 08:00 - 12:00 hod.

Telefonický kontakt do ambulancie Veľký Cetín: 0908 862 425