Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Zuzana Kohútová Pohranice, Golianovo, oznamuje, že zo zdravotných dôvodov v dňoch 16. až 20.5.2022 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín 8:00-11:00 po telefonickom dohovore na tel. č. 037/6597215.