Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude dňa 17.05.2022 (utorok) zatvorená z dôvodu odstávky elektrickej energie.