Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 07.05.2022 (sobota) bude v čase od  10:00  do  13:00 hod.  uzatvorená časť cesty popri kostole vo Veľkom Lapáši z dôvodu birmovných slávností. Uzávierka cesty bude od predajne potravín COOP Jednota po odbočku „Mlynská ulica“.