Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Po oslavách stavania mája sa našla sivá detská mikina, palica na opekanie a retiazka z chirurgickej ocele.

Majitelia si môžu nájdené veci vyzdvihnúť na obecnom úrade.