Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v obci sme práve začali s kosením, ale niektorí majitelia psov nám to značne komplikujú, až znemožňujú. Už sme niekoľkokrát upozorňovali, že majiteľ psa je povinný si po svojom psovi extrementy pozbierať. Týka sa to celého územia obce aj vinohradov. Extrémne znečistené sú najmä Čerešňová ulica, cesta do vinohradov, Jágerská ulica ale v podstate, všade, kde je kúsok zeleného.

Veľká vďaka tým, čo po svojich psoch zbierajú.

Nižšie je zopár fotografií z dnešného úlovku. Začiatok cesty do vinohradov: