Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dobrovoľná požiarna ochrana SR žiada všetkých členov dobrovoľných hasičských zborov, priateľov a známych, podnikateľov, firmy, podporovateľov a priaznivcov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a dobrovoľných hasičských zborov s požiadavkou na lekárničky, autolekárničky, obväzový a zdravotnícky materiál. Môžu byť aj po expiračnej dobe.

Požadovaný materiál môžete priniesť na Obecný úrad.