Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

sme veľmi radi, že vďaka snahe našich občianskych združení a dobrovoľníkov sa vracia život a kultúra do vinohradov. Popri ceste sú osadené informačné tabule, kde sa môžete dozvedieť viac o histórii obce a vinohradov, flóre, faune. Popri ceste sú osadené drobné smetiaky (vidno na fotke vyššie), ktoré slúžia na zahodenie sáčkov s produktami štvornohých miláčkov a lavičky. Vo vinohradoch je krásne ticho a pokoj.

Skupina dobrovoľníkov z radov milovníkov prírody a zvierat pripravila vo vinohradoch stálu expozíciu s názvom "Psie hovná".

Všetkých vás pozývame na túto jedinečnú výstavu, kde si môžete zblízka pozrieť, čo taký pes dokáže vytvoriť. Počet exponátov je dostatočne veľký na to, aby ste sa nemuseli tlačiť pri jednom exponáte. Želáme Vám všetkým príjemný zážitok. Zobrať si domov exponát z výstavy je povolené.