Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

V roku 2021 sme na investičných akciách preinvestovali 181 944,72 EUR, z toho 10 080,00 boli dotácie a 27 081,46 bolo z poplatku za rozvoj. Dnes vám predstavíme investície do infraštruktúry.

Chodník Na priehon + rigol (37 256,03 eur)

Ulica Na priehon bola nebezpečná ako pre chodcov tak aj pre vodičov. Pôvodne sa mal chodník robiť už pred letom, no firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie neustále posúvala termín až sa nakoniec po nej zľahla zem. Napriek tomu sme radi, že chodník s dĺžkou 250 m je hotový a cesta je po veľmi dlhej dobe doasfaltovaná vrátene výmoľu na jej začiatku.

Chodník pri potoku smer Jáger (2 446,20 eur)

Chodník zo zatrávňovačov medzi ulicami Agátová a Jaseňová je ukážkou spolupráce ľudí a obce. Obec dodala materiál a ľudia dodali prácu. Nad chodníkom sú ešte nebezpečné stromy, o ktoré sa postará Slovenský vodohospodársky podnik.

Rekonštrukcia prečerpávacej stanice (34 185,41 eur)

Kompletná výmena technológie a výtlačného potrubia je významná investícia, ktorú však nevidieť. Je ju však podstatne cítiť. Z pôvodnej stanice sa šíril zápach v okolí úradu a krčmy, čerpadlá sa neustále zapchávali, v niektoré dni bolo potrebné čerpadlá vyberať aj viac ako 10 krát. Nové čerpadlá sú výkonné, autonómne s inteligentným riadením.

Vjazd na Zoborskú ulicu (15 994,06 eur)

Oprava vjazdu na Zoborskú ulicu začala prečisťovaním priepustov. Veľký sa dal prečistiť ľudskou silou, menší bolo treba prevŕtať. Práce komplikovali najmä niekoľko rokov zasypané vodovodné uzávery. Na vjazde dochádzalo často ku kolíznym situáciám, ktoré sú už teraz dúfame minulosťou. Úprava vjazdu spočívala v osadení obrubníkov a asfaltového krytu. Investícia bola realizovaná výhradne z poplatkov za rozvoj.

Spevnenie povrchu ciest (12 434,40 eur)

Počas leta sa nám podarilo spevniť väčšinu ciest v obci tak, aby tam aspoň blato, kamene a prach neboli. Asfaltovým recyklátom sme pokryli Zoborskú, Tribečskú, Jaseňovú, Slnečnú a Pod vinohradmi. Obec platila len za materiál.

Verejné osvetlenie Slnečná ulica (4 855,19 eur)

Každý rok sa snažíme eliminovať tmavé miesta v obci. V roku 2021 sa na rad dostala Slnečná ulica. Investícia do verejného osvetlenia má za účel zvyšovania bezpečnosti obyvateľov. Investícia bola realizovaná výhradne z poplatkov za rozvoj.

Parkovisko pri cintoríne – prípravné práce (4 702,44 eur)

Na konci Slnečnej ulice chceme vytvoriť parkovisko zo zatrávňovacej dlažby. V roku 2021 sme zakúpili dlažbu, obrubníky použime pôvodné z ulice Na priehon.