Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

V roku 2021 sme na investičných akciách preinvestovali 181 944,72 EUR, z toho 10 080,00 boli dotácie a 27 081,46 bolo z poplatku za rozvoj. Dnes vám predstavíme investície do obecných budov a ich vybavenia.

Rekonštrukcia domu smútku a priestranstva pred ním (17 726,45 eur)

Pôvodným zámerom obce bolo vynoviť fasádu domu smútku a opraviť schody. Schody však boli v tak zlom technickom stave, že ich bolo treba zrútiť a postaviť nové.  Spolu so schodmi sa vybetónovala aj plocha pre nimi, čím celé priestranstvo dostalo nový ráz. V tomto roku by sme radi na túto plochu napojili chodník a do cintorína doplnili verejné osvetlenie.

 

Rekonštrukcia pivničných priestorov MŠ a jej odvodnenie + chodník (6 326,80 eur)

Pri každom, aj menšom daždi sme mali vytopené pivnice materskej školy. Vytipovali sme miesto, kde voda môže do budovy pretekať, no po odkopaní časti chodníka sme zistili, že je celý podmytý a treba ho vybúrať, budovu zaizolovať a vybudovať nový chodník do kuchyne. Na túto investíciu sa použilo 3 488,24 eur z poplatku na rozvoj. 

Rekonštrukcia budovy bývalého obchodu (21 097,39 eur)

Budova bola postavená v dávnej minulosti v rámci akcie Z ako predajňa potravín Jednota. V roku 2016 ju obec kúpila, zrekonštruovala miestnosť samotnej predanie a prenajala ju. Nájomca však svoju činnosť ukončil a z budovy chceme spraviť administratívne a spoločenské priestory. V tomto roku sa spravili nové rozvody elektroinštalácie, kúrenia, vody, klimatizácie, spravili sa nové podlahy, stropy, svietidlá. V horných častiach budovy je vytvorená spoločenská miestnosť s kuchynkou a wc, skladové priestory a archív obce. V spodných častiach sú 2 miestnosti s wc. Výraznou položkou bola stabilizácia základov budovy z juhozápadnej časti budovy. V tomto mieste prenikala do budovy vlhkosť. Po odkopaní svahu sme zistili, že základ treba stabilizovať. Rekonštrukcia bude pokračovať aj v roku 2022.

Vybavenie kuchyne materskej školy (2 665,54 eur), kryty na radiátory (1 585,00 eur) a výpočtová technika (1458, 97 eur)

Každý rok sa snažíme investovať do vybavenia kuchyne. V roku 2021 sme dokúpili umývačku riadu, nerezové stoly a nerezový drez. K vybaveniu kuchyne pribudla aj klimatizácia, ktorú sme však presunuli z bývalého obchodu. V priebehu roka sme tiež dali vyrobiť kryty na radiátory v triedach, aby sa zvýšila bezpečnosť detí v materskej škole. Do tried sme tiež zakúpii nové notebooky a multifunčné tlačiarne.

Projektová dokumentácia rozšírenia materskej školy (7 116,00 eur)

V roku 2021 sme podali projekt na rozšírenie materskej školy, kde chceme jednu časť nadstaviť a vytvoriť tak novú triedu a jednu časť pristavať a vytvoriť tak priestor pre jedáleň a zväčšiť kuchyňu. Pridaním triedy sa musí kapacitne zväčšiť kuchyňa a jedáleň je nevyhnutná. Súčasťou projektu je aj komplexná rekonštrukcia kotolne a vykurovania. Projektovú dokumentáciu stihli projektanti vypracovať s nasadením všetkých síl len za dva mesiace.