Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našla sa mikina, majiteľ si ju môže prísť prevziať na obecný úrad. Termín prevzatia si je potrebné dohodnúť na 0903 601 874.