Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Vedúca poštového úradu oznamuje, že v stredu 05.01.2022 bude pošta otvorená iba 08:00- 11:00hod. a poobede od 15:00 - 17:00 hod. Zároveň žiada dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok 6-teho v mesiaci, aby si ho prišli prevziať na poštu, nakoľko im z dôvodu choroby nebude dôchodok doručovaný domov.