Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

- ordinačné hodiny počas vianočných sviatkov:

27.12.2021  od 07 do 12 hod.       ZS Golianovo 

28.12.2021  od 07 do 12 hod.       ZS Golianovo 

29.12.2021  od 07 do 12 hod.       ZS  Golianovo 

30.12.2021  od 12 do 16 hod.       ZS  Golianovo

od 31.12.2021 do 07.01.2022  -  čerpanie dovolenky