Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po veľkej investícii do prečerpávacej stanice, sme po dlhých týždňoch a mesiacoch konzultácií s chemikmi, technikmi a ostatnými odborníkmi nainštalovali do čističky odpadových vôd dávkovač špeciálnej chémie, ktorá podporuje také chemické procesy čistenia, ktoré majú eliminovať zápach. Momentálne sme od Mikuláša v testovacej fáze, kde potrebujeme vyladiť dávkovanie.

Budeme radi, ak sa dozvieme spätnú väzbu na mailovú adresu obecnyurad@malylapas.sk

Popri tom, sme do kanalizačnej siete na viacerých miestach naliali špeciálny koagulant, ktorý zneutralizuje a stabilizuje objem ČOV. Produkty založené na iónoch železa preukázali, že ide o jednoduchý, bezpečný a schválený spôsob pre kontrolu a elimináciu škodlivých sulfidov z odpadových vôd a pre odsírenie kalov.

Všetky tieto chemické procesy budú správne fungovať, len pokiaľ do ČOV pôjde to čo má. Napriek všetkým našim snahám sa stále nájdu ľudia, ktorý prečerpávajú do kanalizácie odstátu a zahnitú žumpu, čo sa prejavuje ako neznesiteľný niekoľkohodinový zápach v okolí ČOV.