Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia Brezovej ulice,

vo štvrtok 2.12.2021 od 7:30 bude Vaša ulica neprejazdná z dôvodu skladania materiálu na stavbu rodinného domu. V mene stavebníka Vás žiadame o zhovievavosť a prispôsobenie svojich povinností tomuto obmedzeniu.

Vopred ďakujeme.