Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB-Dent s.r.o. od 13.10.2021- 15.10.2021 nebude ordinovať z dôvodu choroby. Bolestivé prípady ošetrí po telefonickom dohovore:

13.10.2021  MUDr. Cimráková  Radlinského 5,Nitra - tel.čislo:037 /74 113 25

14.10.2021  MUDr.Danóciová  Novozámocká –kasárne - tel.číslo: 0902 598 999

15.10.2021   MUDr.Hranaiová  PK Chrenová, Fatranská- tel.číslo:037 /733 63 30