Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

 oznamuje, že dňa 2.9.2021, 3.9.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne prípady ošetrí zastupujúci lekár po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 2.9.2021 MUDr. Malarik, ZS SAD, Štúrová 72, Nitra, č.tel.0949 126 973

 3.9.2021 MUDr. Michalík Farská 10, Nitra, č.tel.037/ 652 68 18