Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v sobotu 16. 10. 2021 od 08:00 do 16:00 sa bude konať posledný tohtoročný zvoz zeleného odpadu. Jednotlivými ulicami bude prechádzať traktor s vlečkou, na ktorú môžete odpad vyložiť. Každou ulicou sa bude prechádzať len raz. Zbierať sa bude odpad zo záhrad - odpilky konárov, haluziny, kríky, kvety.

Zvoz začína od Bernolákovej ulice. Nasledujú ulice Chalupkova, Hurbanova, Kollárova, Palárikova, Nitrianska, Pohranická, Agátová, Jaseňová, Brezová, Gaštanová, Vŕbová.

Prosíme obyvateľov ulíc Vajanského, Javorová, Smreková, Lipová aby vyniesli odpad ku hlavnej ceste.

Následne sa budú prechádzať ulice Zoborská, Tríbečská, Kremnická, Muránska, Oravská, Štiavnická.

Popoludní budú na rade Jágerská, Hlavná, Čerešňová, Pod vinohradmi, Sv. Martina, Slnečná a Zemianska. 

Presný harmonogram spraviť nevieme, čas závisí od množstva odpadu a od toho koľko krát sa musí traktor otočiť na zberný dvor.