Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB-DENT, s.r.o. od 06.08.2021 - 31.08.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. 

Zastupovanie (pdf., 130,09 KB)