Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v utorok 3. 8. 2021 od 7:30 približne do 9:30 hod. bude Hlavná ulica medzi miestnym pohostinstvom a Čerešňovou ulicou neprejazdná. V mene stavebníkov Vás žiadame o zhovievavosť a prosíme Vás aby ste prispôsobili svoje povinnosti tomuto obmedzeniu, prípadne využili možnosť obchádzky cez ulicu Sv. Martina.

Z tohto dôvodu aj autobusový spoj Nitra - Čechynce so zástavkou v Malom Lapáši s odchodom o 8:10 hod. a autobusový spoj Čechynce - Nitra so zástavkou v Malom Lapáši s odchodom o 8:55 hod. nebude zachádzať na konečnú autobusovú zástavku. Preto Vás prosíme aby ste na tieto spoje využili zástavku Čerešňová.