Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Milí pacienti a rodičia, oznamujeme Vám že dňa 04.06.2021 z dôvodu čerpania dovolenky nebudeme ordinovať.

Zastupovať bude MUDr. Matušková v Ambulancii pre deti a dorast Veľký Cetín od 8:30-12:00, v prípade potreby sa treba vopred telefonicky ohlásiť, tel. č. MUDr. Matušková: 037/6597215.