Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Skleník v Babindole hľadá do tímu pomocného pracovníka, ktorého úlohou bude príprava skleníka pred zakladaním úrody, výkon výsadbových prác, práce počas vegetačného obdobia, zberové a expedičné práce po dopestovaní plodín.

Pre viacej informácií žiadajú záujemcov o zaslanie životopisu. https://www.farmababindol.sk/