Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v stredu 05.05.2021 bude pošta otvorená v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.