Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

zvoz zmesového odpadu zajtra 12.3.2021 bude už od šiestej ráno. Prosím, pripravte si smetné nádoby už dnes večer.