Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Testovanie v obci Malý Lapáš sa uskutoční v sobotu 23.1. 2021 od 8:00 do 18:00 a nedeľu 24.1.2021 od 8:00 do 12:00. Je potrebné dodržiavať harmonogram rozdelenia ulíc zverejnený na webovej stránke a na tabuli pred obecným úradom, rozostupy 2 m a neustále mať na tvári rúško. Harmonogram je povinný a jeho dodržiavaním predídeme dlhým radom.

V prípade, že potrebujete prísť mimo harmonogram, je potrebné kontaktovať starostu na 0903 601 874.

Kamerový prenos bude dostupný na https://www.malylapas.sk/kamera. Ak budete na kamerách vidieť, len zopár ľudí, aj tak príďte podľa harmonogramu. 

Pokyny pred testovaním

  • testovanie je prístupné pre všetkých obyvateľov obce od 10 rokov (osoby s trvalým alebo prechodným pobytom a osoby ktoré v obci bývajú aj bez trvalého pobytu)
  • detí do 15 dokov certifikát od 27.1.2021 nepotrebujú
  • na testovanie si prineste občiansky preukaz, deti preukaz poistenca
  • neodporúča sa testovanie občanom, kto majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu
  • testovať sa môžu prísť aj ľudia, ktorí pociťujú príznaky ochorenia alebo sú v dobrovoľnej karanténe
  • ak máte príznaky ochorenia, informujte o tejto skutočnosti odberový tím

Testovanie nemusia absolvovať osoby, ktoré:

  • prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • v čase testovania majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény

Dve odberné miesta sú počas víkendu aj v nemocnici na Zobore.

Harmonogram testovania

Sobota

8:00 – 9:00

Jágerská ulica, Vŕbová ulica, Lipová ulica, Javorová ulica

9:00 – 10:00

Športová ulica, Brezová ulica

10:00 – 11:00

Hlavná ulica, Kremnická ulica

11:00 – 11:45

Pohranická ulica, Čerešňová ulica

13:00 – 14:30

ulica Sv. Martina

14:30 – 15:00

Chalupkova ulica, Vajanského ulica

15:00 – 16:00

Zemianska ulica, Slnečná ulica, ulica Na priehon

16:00 – 17:00

Agátová ulica, Kollárova ulica, Jaseňová ulica

17:00 – 18:00

Palárikova ulica, Tribečská ulica, Smreková ulica, Inovecká ulica

 

Nedeľa

8:00 – 9:00

Nitrianska ulica, Gaštanová ulica

9:00 – 10:00

Hurbanova ulica, Zoborská ulica, Oravská ulica, Muránska ulica

10:00 – 11:00

ulica Na pažiti, Bernolákova ulica

11:00 – 12:00

Štiavnická ulica, ulica Pod vinohradmi, Bodocká ulica