Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že bude v dňoch 23.12.2020 a 28.12.2020 ZATVORENÁ.