Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje občanom, že v stredu 16.12.2020 bude pošta otvorená ako obyčajne v čase od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00hod.