Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Od 1. januára 2021 budú v platnosti nové všeobecne záväzné nariadenia obce. V minulom roku sme zvyšovali dane aj poplatky za odpad aj kanalizáciu. Tento rok poslanci na návrh starostu schválili nezvyšovanie daní a poplatkov, kým v okolitých obciach sa dane a poplatky zvyšujú. Pri dani z pozemkov typu záhrada a pri psoch sa daň dokonca znižuje. Táto zmena vyrovná nespravodlivosť na daniach medzi "starou dedinou", kde sú pozemky typu záhrada a novými domami, kde majú ornú pôdu.  

Ďalšia zmena sa týka príspevku pri narodení dieťaťa. Po novom má nárok na príspevok pri narodení vo výške 70 eur každý novorodenec, ktorého rodič má trvalý pobyt v obci v čase jeho narodenia a nie pol roka ako to bolo doteraz.

Pri smetiach sme sľúbili, že ak sa zvýši úroveň separovania, nebudeme musieť poplatok za smeti zvyšovať, aj keď cena za skládkovanie odpadu každoročne rastie. Úroveň triedenia odpadu v roku 2018 bola 13%, v roku 2019 bola 34%, pre tento rok predpokladáme, že to bude až 50%. Našim cieľom je, v súlade s cieľmi Slovenska, dosiahnuť úroveň triedenia viac ako 60%. To sa nám podarí najmä tým, že znížime množstvo zmesového odpadu (čierne nádoby). Musíme si uvedomiť, že za vývoz čiernych nádob a uloženie odpadu na skládku platíme, za triedený odpad nie. Čím menej odpadu vyprodukujeme, tým menej za odpad zaplatíme.

V roku 2019 každý z nás vyprodukoval 235 kg zmesového odpadu. V roku 2020 sme sa polepšili len veľmi málo a každý z nás vyprodukoval 214 kg zmesového odpadu. Je nám jasné, že kvôli koronakríze sa tvorí odpadu viac, no aj napriek tomu je medzi nami množstvo viacčlenných rodín, ktorým aj v roku 2020 stačí len jedna smetná nádoba a ani tú nezaplnia.

Znížiť množstvo zmesového odpadu môžeme aj tým, že ich nebudeme plniť tým, čo tam nepatrí. Nedávajme tam zelený odpad (na to máme zberný dvor alebo kompostér), nedávajme tam papier (zoberú nám ho zadarmo alebo máme zberný dvor), nedávajme tam plasty (zoberú nám ich zadarmo) a skúsme nevytvárať odpad (kupujme len toľko čo spotrebujeme, neplytvajme jedlom).