Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v sobotu 8. 5. 2021 od 08:00 do 16:00 budeme vykonávať zvoz zeleného odpadu. Jednotlivými ulicami bude prechádzať traktor s vlečkou, na ktorú môžete odpad vyložiť. Zbierať sa bude odpad zo záhrad - odpilky konárov, haluziny, kríky, kvety.