Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš na základe požiadavky hasičského a záchranného zboru hľadá dobrovoľníkov na pomoc s celoplošným testovaním v Meste Nitra a okolí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na číslo 0903 601 874 alebo mailom na Starosta@malylapas.sk

Už prihláseným dobrovoľníkom z radov DHZ Malý Lapáš, ktorý budú pomáhať v našej obci ďakujeme a rátame s nimi.