Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Slovenská pošta Velký Lapáš, informujte občanov, že pošta sa nedoručuje tam kde nie je poštová schránka a dom označený súpisným / orientačným číslom určenými obecným úradom. Pod rohožku sa nedoručuje! Na neexistujúcu adresa sa list nedoručí!

Doručovatelia nevstupujú za hranicu pozemku, schránka má byť na hranici pozemku! Pozor na psov, aby boli zavretý!