Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

spoločnosť Arriva bude od 13.12.2020 meniť cestovné poriadky. Vaše požiadavky a pripomienky k cestovným poriadkom nám môžete zaslať na email obecnyurad@malylapas.sk najneskôr do 11.10.2020.