Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

spoločnosť Arriva bude od 12.12.2021 meniť cestovné poriadky. Vaše požiadavky a pripomienky k cestovným poriadkom nám môžete zaslať na email obecnyurad@malylapas.sk alebo písomne vložiť do schránky na obecnom úrade najneskôr do 03.10.2021.