Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že MUDr. Kohútová nebude dňa 28.9.2020 ordinovať.

Zastupovanie: MUDr. Matušková vo Veľkom Cetíne 8:00-12:00, tel. č.: 037/6597215.