Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

ponúka na predaj domáce zemiaky - 0,25€ / kg. Zakúpiť si ich môžete po 25kg vreciach na adrese Družstevná 547, Veľký Lapáš počas pracovných dní od 7.00 hod.

Adresa