Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

obec prostredníctvom o podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci projektu "Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš" zakúpila traktor MF4709-4 MR Essential v hodnote 57 240,00 eur. Veríme, že aj za pomoci tejto techniky prispejeme k ochrane životného prostredia a spoločne znížime množstvo zmesového komunálneho odpadu v obci.