Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast Golianovo, Pohranice 

                                     Od 0 do 28 rokov

 

Lekári: MUDr. Sylvia Neumanová                      Tel. č. Golianovo: 037/6581452

             MUDr. Zuzana Kohútová                       Tel. č. Pohranice: 037/7871445

Sestra: Zuzana Petríková

                                                          ORDINAČNÉ HODINY

                                 Golianovo                                            Pohranice

Pondelok                 8:00 – 13:00                                                  -

Utorok                              -                                                    8:00 – 13:00

Streda                     8:00 – 13:00                                                   -

Štvrtok                              -                                                   8:00 – 13:00

Piatok                      8:00 – 10:30                                          11:00 – 13:00