Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Na základe prijatia Núdzového stavu v SR a stúpajúcej tendencie výskytu koronavírusu a nedostatku špeciálnych ochranných pomôcok, počnúc dňom 16.3.2020 až do odvolania minimalizujeme prevádzku a vykonávame iba bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ošetrujúcim zubným lekárom na tel. čísle 037/ 658 11 28 v čase od 8.00 do 11.00 hod.