Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

detská ambulancia Pohranice, Golianovo, dnes 21.9.nebude ordinovať zo zdravotných dôvodov. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Ambulancii vo Veľkom Cetíne 8:00-11:00.